Make your own free website on Tripod.com

زيست آزمون                   ZistAzmoon    

بسته شماره 1 علوم زیستی

نگرش علمی و علوم زیستی

        وقتی افراد مختلفی به یک ابر نگاه می کنند معمولا آن را به شکل های متفاوت می بینند . هر کس آن را به شکلی تشبیه می کند. دلیل این دیدگاهای مختلف چیست؟این بخش از کتاب می خواهد بطور کلّی دید ما را نسب مسائل عوض کند تا ما مثل افراد عادی به مسائل نگاه نکنیم. خیلی ها افتادن سیب را از درخت دیده بودند ولی ...... شکلهایی هم در کتاب رسم شده که به فهمیدن مطلب کمک می کند.در این درس و بسته های دیگر سعی می شود تا توضیحات و تصاویر دیگری هم از موضوع داشته باشیم تا مطلب راحت تر درک شود.مثل شکل های زیر:

 

        با دیدن این تصاویرو تصاویر کتاب بیشتر به این موضوع پی می بریم که حواس ما امکان خطای زیادی دارد حتی بینایی ، وقتی ما می خواهیم صحت عملی را تاکید کنیم می گوییم با چشمان خودم دیدم حال حواس دیگر که احتمال خطایشان خیلی بیشتر از بینایی است تکلیفشان معلوم است. پس چاره چیست؟ اگر قبلا نگاهی به کتاب انداخته باشید متوجه می شوید که استفاده از ابزارهای مختلف در شرایط گوناگون می تواند در فهمیدن موضوع به ما کمک کند .

        (پاسخ فعالیت ها توسط شما داده خواهد شد، که اکثرا هم پاسخ هایی درست است و فقط برای رسیدن به پاسخ درست راهنمایی  می شوید و این ممکن نیست مگر با ارتباط دو طرفه هدف این سایت پاسخ گویی مستقیم به سؤالات یا فعالیت ها نیست بلکه کمک به شما برای دادن جواب درست به آنهاست. چرا که جواب فعالیتها را می توانید در سایتها یا کتاب های زیادی پیدا کنید)

               روش علمی :

        - وقتی می خواهید مسئله ای که در زندگی برایتان به وجود آمده حل کنید ، از کجا شروع می کنید؟ اگر از هر کس با هر سطحی از سواد هم راهنمایی بخواهید ، اولین چیزی که از شما می پرسند چیست؟ صورت مسئله ، اگر هم متوجه نشد از شما توضیح می خواهد و شما هم با توضیح بیشتر او را در حل مسئله کمک می کنید. آیا اگر شما مشکلتان را خوب درک نکرده باشید می توانید آن را برای شخص دیگری توضیح دهید؟

         تمام مسائل صورتی دارند ، مانند مسائل ورقه امتحانی ، گفته می شود فهمیدن صورت مسئله نصف حل آن است شاید کمی اغراق شده باشد ولی اگر ما صورت مسئله را متوجه نشویم حل آن کار بیهوده ای است. این همان تعریف مسئله یعنی اولین مرحله روش علمی است.

         مرحله بعدی جمع آوری اطلاعات برای حل مسئله است فقط باید توجه کنید که این مرحله علاوه بر مراجعه به کتابخانه ها ، شبکه های اطلاع رسانی و... شامل دست زدن به آزمایش و مشاهده هم می باشد که برای جمع آوری اطلاعات بیشتر بکار می روند.

         مرحله بعدی یعنی فرضیه شامل سؤال کلیشه ای است که بارها تکرار شده و در آن محقق بدون پیش داوری در مرحله بعد به آزمایش آن می پردازد ( آزمایش یکی از مهمترین مراحل است همانطور که بعد می بینیم روش علمی بدون این مرحله بی اعتبار است)

         در آخر هم گزارشی به وسیله محقق تهیه می شود. بیشتر اخبار علمی را که می شنویم همین گزارش ها هستند که خلاصه اش را برای ما می خوانند. امروز چند تا از این گذارش ها را شندیده یا در مجلات خوانده اید؟

خانه       علوم زیستی