Make your own free website on Tripod.com

زيست آزمون            ZistAzmoon

خانه پاسخنامه تشریحی ارسال تاریخ و شماره فیش نمونه سؤال+آزمون

نمونه سؤال + آزمون

توجه : بسته ها با فرمت PDF می باشند، اگر این برنامه را ندارید اینجا را کلیک کنید.

   بسته های این بخش شامل :نمونه سؤال از بخشهایی که مربوط به  نیمسال اول است ، نمونه سؤال از امتحانات برگزار شده در سالهای قبل ، آزمون جهت آمادگی برای امتحان دی ماه ، تصحیح امتحان و ارسال نمره کاربر، رفع اشکال تا پایان دی ماه.

        برای مشاهده بسته ها باید موارد زیر را انجام دهید.

      1- کاربران سایت (حتی افرادی که به صورت رایگان ثبت نام کرده اند) . با واریز مبلغ 1500 تومان به حساب سیبا شماره   بانک ملی به نام منصور زهتاب   ،  تاریخ و شماره فیش و شماره بسته درخواستی را بوسیله صفحه ارسال تاریخ و شماره فیش برای سایت می فرستند.

      2- متقاضیان غیر کاربر می توانند با واریز مبلغ 2000 تومان به حساب بالا و ارسال تاریخ و شماره فیش و شماره بسته درخواستی بسته ها را در خواست نمایند.

       3- بعد از تائید پرداخت توسط سایت کد کاربری و رمز کاربری بوسیله ایمیل به اطلاع متقاضی می رسد ، وی می تواند با رفتن به صفحه آزمون مربوط به مقطع تحصیلی خود ( از لینکهای بالای صفحه ) و نوشتن کد کاربری و رمز وارد صفحه آزمون شود.

       تذکر مهم: قبل از واریز وجه به موارد زیر توجه فرمائید.

        1- کد کاربری و رمز به ایمیلی که نوشته اید فرستاده می شود پس باید در این قسمت ایمیل معتبر بنویسید.

        2- بسته ها با فرمت PDF ارائه می گردد ، برای مشاهده بسته ها حتما باید قبلا نرم افزار آن را نسب کرده باشید.

        3- مدت اعتبار کد و رمز کاربری در این دوره تا 30 دی ماه می باشد.

        کد بسته ها

 پیش دانشگاهی

سال سوم

سال دوم

 سال اول

  مقطع تحصیلی

41

31

21

11

کد بسته